Slik forhindrer du dataangrep

Innholdsfortegnelse

Antall «dataangrep» har økt med 30 prosent det siste året viser tall fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Her er ti ting du kan gjøre for å bidra til å forhindre dataangrep.

Norge har økt risiko for å bli rammet av hendelser som truer sikkerheten, i tillegg har antall dataangrep økt drastisk. Ifølge Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

– Det er en økning som er veldig bekymringsfull. Alle bedrifter som har verdier å beskytte kan bli utsatte for internettkriminalitet. Ranes man på åpen gate ser man at verdier skifter hender, men det som skjer på nettet er usynlig. Noen ganger vet man ikke en gang at man er frastjålet noe, og bevisstheten rundt dette må vi øke, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Han får støtte av Christine Korme, direktør for digitalisering og fornying i Abelia.

– Mørketallsundersøkelsen viser at få velger å anmelde slike dataangrep og det innebærer at dette er en form for kriminalitet som øker der risikoen for å bli tatt er lav, sier hun.

Abelia oppfordrer alle til å anmelde slik at politiet får informasjon til å danne seg et helhetlig bilde og kunne tildele nødvendige ressurser til etterforsking.

– Bevisstheten rundt datakriminalitet i norske virksomheter er for lav, det gjelder særlig i ledergrupper og styrerom. Abelia mener dataangrep som det mot Helse Sør-Øst bør være en kraftig vekker. Det er viktig å huske at mange angrep kan forhindres med relativt enkle grep, sier Haugli.

To personer som ser på en server. Daglig leder har ikke til venstre har spørsmål til hvordan systemet fungerer og hvordan vi bedre kan sikre sikkerheten fra dataangrep.
Bevisstheten rundt datakriminalitet i norske virksomheter er for lav.

Fem råd til bedriftsledere for å forhindre dataangrep:

1. Kartlegg hvilke verdier dere ønsker å beskytte.

2. Ta jevnlig en gjennomgang av alle IT-sikkerhetsrutiner slik at unødvendige svakheter og «hull» tettes.

3. Søk hjelp fra veiledere hos myndigheter som NSM, NorsSis, Datatilsynet eller andre sektormyndigheter. Det er også en rekke selskaper som er spesialister på IT-sikkerhet og kan hjelpe.

4. Styrk spesialkompetanse på området i bedriften.

5. Datasikkerhet er lønnsomt. Lag en plan for hvordan bevisstheten og kunnskapen hos ansatte kan økes. Kriminelle benytter det svakeste leddet.

Datavern, datavelvære, ledelse, personlig informasjon, digital identitet, digital atferd
Vær særlig varsom når du blir bedt om å svare ved å oppgi sensitiv informasjon.

Fem råd til arbeidstakere:

1. Bruk gode/sterke passord. Husk å endre standardpassord gitt av leverandør. For eksempel til tilkoblede enheter som panelovner på hytta, og oppdater passordene jevnlig.

2. Hold programvare og virusprogrammer oppdaterte. Kriminelle bruker det svakeste leddet som inngang og du vil ikke at det skal være deg.

3. Ikke bli lurt av e-poster. Vær særlig varsom når du blir bedt om å svare ved å oppgi sensitiv informasjon. Vern om personopplysningene dine.

4. Er det en ukjent avsender bør du ikke åpne vedlegg i mail.

5. Gå gjennom personverninnstillingene på alle nettsider du bruker, og sjekk hvem informasjonen deles med.

Relaterte artikler

Søkemotorer: Forklaring, definisjoner og optimalisering

Hvordan effektivisere markedsføringen med AI?

Ønsker du mer synlighet?

Vi er fast bestemt på å få din bedrift til å vokse. Ta kontakt i dag.